Wettelijk Kader

WETTELIJK KADER

De Raad kent een grondwettelijke basis (artikelen IV.1 tot en met IV.4 van de Staatsregeling van Aruba), die in de Landsverordening Raad van Advies 2022 nadere invulling krijgt. In de Landsverordening Raad van Advies 2022 worden naast de adviserende taken en bevoegdheden, de inrichting en de werkwijze van de Raad geregeld. Het laatstgenoemde element is nader uitgewerkt in het Reglement van orde van de Raad van Advies.

Wettelijke regelingen:
Artikelen IV.1 tot en met IV.4 van de Staatsregeling van Aruba
Landsverordening Raad van Advies 2022

Overige regelingen:
Reglement van orde van de Raad van Advies

Scroll To Top