Vergaderingen van de Raad

De voltallige Raad komt in de regel één keer per week bijeen voor beraadslaging over de aan de Raad voor advies toegezonden stukken. Deze besloten vergaderingen worden in principe belegd op de woensdag in de vergaderzaal van het kantoor van de Raad.

Scroll To Top