Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau ondersteunt de Raad bij het voorbereiden van de adviezen. Deze ondersteuning is zowel inhoudelijk als facilitair.

In totaal telt het Wetenschappelijk Bureau zeven medewerkers. Aan het hoofd staat de secretaris. Het Wetenschappelijk Bureau wordt gevormd door:

Naam

Functie

mr. A. Braamskamp
mevrouw mr. drs. A.R. Peterson
mevrouw mr. A.W. op de Weegh-Kort
mr. D.M. Passchier
drs. R.J. van der Zande
mevrouw J.T.A. Laclé-Thiel

Secretaris
Adjunct-secretaris
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Office manager

Scroll To Top