Toetsingskader

De Raad toetst ontwerpen van wetgeving en andere adviesaanvragen op drie aspecten:

Bij de beleidsanalytische toets worden de beleidsmatige aspecten van een voorstel onderworpen aan een kritische analyse door de Raad. De Raad toetst hier onder meer in hoeverre het voorstel een effectieve oplossing biedt voor het in het voorstel beschreven probleem en in hoeverre het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Bij de juridische toets beoordeelt de Raad de juridische kwaliteit van het voorstel door na te gaan of het voorstel niet in strijd is met het (internationaal) geschreven en ongeschreven hoger recht. Voorts kijkt de Raad hierbij ook in hoeverre het voorstel past binnen de bestaande wetgeving.

De wetstechnische toets houdt een beoordeling van de technische kwaliteit van het voorstel en de bijbehorende toelichting in. Het voorstel en de toelichting worden hierbij door de Raad op technische aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke consistentie en terminologie beoordeeld.

Voor de uitgebreide versie van het toetsingskader van de Raad lees hier verder.

Scroll To Top