Herstel na COVID-19

De COVID-19-situatie heeft laten zien hoe kwetsbaar de economische en sociaal-maatschappelijke structuur van Aruba is en hoe belangrijk het is om als land een veerkrachtig en duurzaam sociaal-economisch model te hebben. Gelet op de ontwikkelingen rondom de COVID-19 heeft de Raad besloten om zijn eerdere gedane aanbevelingen ter zake het komen tot een bestendig sociaal-economisch model voor Aruba – in samenvattende vorm – te presenteren aan de regering. Hierbij zijn ook – op basis van voortschrijdend inzicht – nieuwe aanbevelingen meegenomen. Deze aanbevelingen zijn in vijf separate thema-adviezen opgedeeld, te weten:

  1. het belastingstelsel;
  2. de gezondheidszorg;
  3. het socialezekerheidsstelsel;
  4. de overheidsorganisatie; en
  5. het ondernemingsklimaat en de (duurzame) economische ontwikkelingen.

De bovengenoemde thema-adviezen zijn hieronder terug te lezen.


Advies ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg

Kenmerk: RvA 60-20

Ingekomen: 20-05-2020 | Datum vastgesteld: 20-05-2020 | Datum publicatie: 26-05-2020

Gepubliceerd
Download advies

Advies ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van het belastingstelsel

Kenmerk: RvA 59-20

Ingekomen: 15-05-2020 | Datum vastgesteld: 15-05-2020 | Datum publicatie: 26-05-2020

Gepubliceerd
Download advies
Scroll To Top