Alle adviezen

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten (AB 2020 no. 86)

Kenmerk: RvA 06-23

Ingekomen: 01-02-2023

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Landsverordening openstelling huwelijk)

Kenmerk: RvA 01-23

Ingekomen: 03-01-2023

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit financieel-economische classificatie begrotingsramingen)

Kenmerk: RvA 113-22

Ingekomen: 28-11-2022 | Datum vastgesteld: 6-12-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende regels over de bescherming van de digitale veiligheid, het signaleren van terrorismedreigingen, de bestrijding van interregionale en internationale criminaliteit, het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen, alsmede over het beheer en de organisatie van het met deze werkzaamheden belaste overheidsonderdeel (Landsverordening terrorismebestrijding, veiligheid en INTERPOL)

Kenmerk: RvA 111-22

Ingekomen: 15-11-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116)

Kenmerk: RvA 103-22

Ingekomen: 26-10-2022 | Datum vastgesteld: 2-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening Ombudsman(AB 2020 no. 145) (bepalingen inzake de benoeming en de taak van de Ombudsman)

Kenmerk: RvA 102-22

Ingekomen: 26-10-2022 | Datum vastgesteld: 11-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 101-22

Ingekomen: 21-10-2022 | Datum vastgesteld: 2-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top