Alle adviezen

Ontwerp-Besluit tussentijdse wijziging goedgekeurd beveiligingsplan

Kenmerk: RvA 103-21

Ingekomen: 04-10-2021

In behandeling

Ontwerp-Besluit erkenning opleidingen havenbeveiliger

Kenmerk: RvA 102-21

Ingekomen: 04-10-2021

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Wetgeving en Juridische Zaken (AB 2004 no. 23) (modernisering inningwijze leges DWJZ)

Kenmerk: RvA 98-21

Ingekomen: 23-09-2021 | Datum vastgesteld: 7-10-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht

Kenmerk: RvA 97-21

Ingekomen: 23-09-2021

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1990 no. GT 48)

Kenmerk: RvA 91-21

Ingekomen: 17-09-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie tot het aangaan namens het Land een of meer huurovereenkomsten met de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba ten behoeve van de langdurige huisvesting van onderdelen van het Korps Politie Aruba, de Cuerpo Especial Arubano, de Inmigracion Aruba, het Bureau City Inspector en eventueel andere diensten ressorterende onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie

Kenmerk: RvA 89-21

Ingekomen: 14-09-2021 | Datum vastgesteld: 7-10-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57) en het Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba 2002 (AB 2003 no. 4)

Kenmerk: RvA 81-21

Ingekomen: 30-08-2021 | Datum vastgesteld: 8-9-2021

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

Kenmerk: RvA 78-21

Ingekomen: 25-08-2021 | Datum vastgesteld: 30-8-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28)

Kenmerk: RvA 76-21

Ingekomen: 16-08-2021 | Datum vastgesteld: 29-9-2021

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

Kenmerk: RvA 75-21

Ingekomen: 12-08-2021 | Datum vastgesteld: 30-8-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top