Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Sanctiebesluit cyberaanvallen in verband met de invoeging van een humanitaire vrijstelling en tot wijziging van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen en het Sanctiebesluit chemische wapens

Kenmerk: RvA 14-24

Ingekomen: 08-02-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes in verband met de invoeging van een humanitaire vrijstelling en tot aanvulling van Bijlage I betreffende de vermeldingen voor Sudan en Niger

Kenmerk: RvA 12-24

Ingekomen: 08-02-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Sanctiebesluit Iran

Kenmerk: RvA 04-24

Ingekomen: 31-01-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel

Kenmerk: RvA 02-24

Ingekomen: 18-01-2024 | Datum vastgesteld: 8-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 70-23

Ingekomen: 01-11-2023 | Datum vastgesteld: 2-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de vaststelling van regels omtrent de inhoud van het verslag en de aanwijzing van degenen aan wie het verslag wordt toegezonden dan wel aan wie afschrift moet worden verstrekt, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de Mededingingsverordening (Besluit schriftelijk verslag binnentreden of doorzoeking)

Kenmerk: RvA 69-23

Ingekomen: 18-10-2023 | Datum vastgesteld: 8-11-2023

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top