Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en 11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

Kenmerk: RvA 116-21

Ingekomen: 10-11-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening inzake de instelling en aangelegeden van ministeries (Landsverordening instelling ministeries 2022)

Kenmerk: RvA 115-21

Ingekomen: 09-11-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht

Kenmerk: RvA 112-21

Ingekomen: 08-11-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91)

Kenmerk: RvA 111-21

Ingekomen: 28-10-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

Kenmerk: RvA 109-21

Ingekomen: 21-10-2021

In behandeling

Ontwerp-Besluit tussentijdse wijziging goedgekeurd beveiligingsplan

Kenmerk: RvA 103-21

Ingekomen: 04-10-2021 | Datum vastgesteld: 27-10-2021

Vastgesteld

Ontwerp-Besluit erkenning opleidingen havenbeveiliger

Kenmerk: RvA 102-21

Ingekomen: 04-10-2021 | Datum vastgesteld: 27-10-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Wetgeving en Juridische Zaken (AB 2004 no. 23) (modernisering inningwijze leges DWJZ)

Kenmerk: RvA 98-21

Ingekomen: 23-09-2021 | Datum vastgesteld: 7-10-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht

Kenmerk: RvA 97-21

Ingekomen: 23-09-2021 | Datum geretourneerd: 8-11-2021

Geretourneerd

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1990 no. GT 48)

Kenmerk: RvA 91-21

Ingekomen: 17-09-2021 | Datum vastgesteld: 20-10-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top