Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 13 april 2022 (AB 2022 no. 51) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022, de Landsverordening van 13 mei 2022 (AB 2022 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022, de Landsverordening van 10 mei 2022 (AB 2022 no. 64) tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2022 en de Landsverordening van 10 mei 2022 (AB 2022 no. 66) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 84-22

Ingekomen: 29-09-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 83-22

Ingekomen: 26-09-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 76-22

Ingekomen: 30-08-2022 | Datum vastgesteld: 22-9-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 75-22

Ingekomen: 30-08-2022 | Datum vastgesteld: 22-9-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid (AB 2020 no. 108) (beeindiging versobering bezoldigingen ambtenaren en daarmee gelijkgestelden)

Kenmerk: RvA 73-22

Ingekomen: 23-08-2022 | Datum vastgesteld: 7-9-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Bouw- en sloopverordening (Landsbesluit Welstandscommissie)

Kenmerk: RvA 71-22

Ingekomen: 22-08-2022 | Datum vastgesteld: 14-9-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (invoering renseigneringsverplichting)

Kenmerk: RvA 67-22

Ingekomen: 25-07-2022 | Datum vastgesteld: 14-9-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 66-22

Ingekomen: 25-07-2022 | Datum vastgesteld: 10-8-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 62-22

Ingekomen: 13-07-2022 | Datum vastgesteld: 26-7-2022 | Datum publicatie: 8-9-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds (AB 2012 no. 52)

Kenmerk: RvA 61-22

Ingekomen: 13-07-2022 | Datum vastgesteld: 10-8-2022

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top