Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2025

Kenmerk: RvA 46-24

Ingekomen: 17-07-2024

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2025 (Landsbegroting 2025)

Kenmerk: RvA 44-24

Ingekomen: 11-07-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 ten behoeve van de invoering van het elektronisch lezen van paspoorten door e-gates

Kenmerk: RvA 43-24

Ingekomen: 08-07-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere ambtelijke pensioengrondslag (herziening pensioengrondslag kaderpersoneel)

Kenmerk: RvA 42-24

Ingekomen: 04-07-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de uitgifte in 2024 van een zilveren munt van vijf florin ter herdenking van de Cabay di Awa (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Cabay di Awa)

Kenmerk: RvA 41-24

Ingekomen: 03-07-2024 | Datum vastgesteld: 11-7-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende de instelling van een publiekrechtelijke organisatie ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van bepaalde wettelijke regelingen op het gebied van het volksgezondheid en hygiene en tot aanpassing in dat kader van de desbetreffende landsverordeningen (Landsverordening instelling Aruba Quality and Hospitality Authority)

Kenmerk: RvA 33-24

Ingekomen: 06-06-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit compensatietoeslagen overheidspersoneel (voortzetting vast bedrag compensatietoeslagen)

Kenmerk: RvA 32-24

Ingekomen: 28-05-2024 | Datum vastgesteld: 6-6-2024

Vastgesteld

Voorlichting ex artikel 25, onderdeel a, Landsverordening Raad van Advies (AB 2022 no. 137) inzake de inrichting van de overheidsorganisatie

Kenmerk: RvA 25-24

Ingekomen: 08-05-2024 | Datum vastgesteld: 25-4-2024 | Datum publicatie: 17-5-2024

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van diverse landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de aansluiting aan het Wetboek van Strafvordering en het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit Wetboek van Strafvordering)

Kenmerk: RvA 28-24

Ingekomen: 02-05-2024 | Datum vastgesteld: 24-5-2024

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top