Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba in verband met het aanbrengen van een aantal wijzigingen die verband houden met de optimalisering van de werkzaamheden van de huurcommissie

Kenmerk: RvA 75-23

Ingekomen: 20-11-2023 | Datum vastgesteld: 27-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening ter waarborging van de persoonlijke levenssfeer van kiezers en ter bevordering van een efficient verloop van verkiezingen

Kenmerk: RvA 73-23

Ingekomen: 09-11-2023 | Datum vastgesteld: 6-12-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanvulling van Bijlage I van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes betreffende de vermeldingen voor Haiti en Moldavie

Kenmerk: RvA 71-23

Ingekomen: 09-11-2023 | Datum vastgesteld: 21-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 70-23

Ingekomen: 01-11-2023 | Datum vastgesteld: 2-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de vaststelling van regels omtrent de inhoud van het verslag en de aanwijzing van degenen aan wie het verslag wordt toegezonden dan wel aan wie afschrift moet worden verstrekt, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de Mededingingsverordening (Besluit schriftelijk verslag binnentreden of doorzoeking)

Kenmerk: RvA 69-23

Ingekomen: 18-10-2023 | Datum vastgesteld: 8-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 68-23

Ingekomen: 17-10-2023 | Datum vastgesteld: 2-11-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de vaststelling van de omzetdrempels, bedoeld in artikel 3.1, onderdeel a, van de Mededingingsverordening, en de aanwijzing van gegevens die op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Mededingingsverordening bij de melding van een concentratie moeten worden verstrekt (Besluit omzetdrempels concentratietoezicht en gegevensverstrekking)

Kenmerk: RvA 67-23

Ingekomen: 06-10-2023 | Datum vastgesteld: 19-10-2023

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 65-23

Ingekomen: 29-09-2023 | Datum vastgesteld: 12-10-2023 | Datum publicatie: 10-11-2023

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 64-23

Ingekomen: 29-09-2023 | Datum vastgesteld: 12-10-2023 | Datum publicatie: 10-11-2023

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top