Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1990 no. GT 48)

Kenmerk: RvA 91-21

Ingekomen: 17-09-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie tot het aangaan namens het Land een of meer huurovereenkomsten met de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba ten behoeve van de langdurige huisvesting van onderdelen van het Korps Politie Aruba, de Cuerpo Especial Arubano, de Inmigracion Aruba, het Bureau City Inspector en eventueel andere diensten ressorterende onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie

Kenmerk: RvA 89-21

Ingekomen: 14-09-2021

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57) en het Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba 2002 (AB 2003 no. 4)

Kenmerk: RvA 81-21

Ingekomen: 30-08-2021 | Datum vastgesteld: 8 september 2021

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

Kenmerk: RvA 78-21

Ingekomen: 25-08-2021 | Datum vastgesteld: 30-8-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28)

Kenmerk: RvA 76-21

Ingekomen: 16-08-2021

In behandeling

Voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

Kenmerk: RvA 75-21

Ingekomen: 12-08-2021 | Datum vastgesteld: 30-8-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de heffing en inning van retributies door de met de uitvoering van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) belaste ambtelijke diensten (Retributiebesluit DIMAS)

Kenmerk: RvA 70-21

Ingekomen: 20-07-2021 | Datum vastgesteld: 18-8-2021

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Personenvervoer (AB 1995 no. GT 23)

Kenmerk: RvA 61-21

Ingekomen: 16-06-2021 | Datum geretourneerd: 21-7-2021

Geretourneerd

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het interim-landsbesluit prioritaire sanctie-regimes

Kenmerk: RvA 59-21

Ingekomen: 11-06-2021 | Datum vastgesteld: 28-7-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top