Alle adviezen

Advies ex artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies inzake ontwerp-Aanwijzingen voor de regelgeving

Kenmerk: RvA 05-22

Ingekomen: 12-01-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 04-22

Ingekomen: 06-01-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit identiteitskaarten (AB 2003 no. 82) en het Retributie- en legesbesluit Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57)

Kenmerk: RvA 03-22

Ingekomen: 05-01-2022 | Datum vastgesteld: 17-1-2022

Vastgesteld

Advies ex artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies inzake een aanvullende Nederlandse voorwaarde voor het verkrijgen van liquiditeitssteun en afwijking van het financieringssaldo op basis van artikel 23 van de Landsverordening Aruba financieel toezicht

Kenmerk: RvA 123-21

Ingekomen: 21-12-2021 | Datum vastgesteld: 13-1-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en 11, zevende lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)

Kenmerk: RvA 116-21

Ingekomen: 10-11-2021 | Datum vastgesteld: 24-11-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening inzake de instelling en aangelegeden van ministeries (Landsverordening instelling ministeries 2022)

Kenmerk: RvA 115-21

Ingekomen: 09-11-2021 | Datum vastgesteld: 24-11-2021 | Datum publicatie: 13-1-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht

Kenmerk: RvA 112-21

Ingekomen: 08-11-2021

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91)

Kenmerk: RvA 111-21

Ingekomen: 28-10-2021 | Datum vastgesteld: 19-11-2021 | Datum publicatie: 13-1-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

Kenmerk: RvA 109-21

Ingekomen: 21-10-2021 | Datum geretourneerd: 18-11-2021

Geretourneerd

Zoek een advies

Scroll To Top