Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (invoering renseigneringsverplichting)

Kenmerk: RvA 67-22

Ingekomen: 25-07-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 66-22

Ingekomen: 25-07-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 62-22

Ingekomen: 13-07-2022 | Datum vastgesteld: 26 juli 2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds (AB 2012 no. 52)

Kenmerk: RvA 61-22

Ingekomen: 13-07-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 23, zesde lid, en 27, tweede lid, van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (Landsbesluit bestuurlijke handhaving voorschriften kinderopvang)

Kenmerk: RvA 54-22

Ingekomen: 28-06-2022 | Datum vastgesteld: 20-7-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 8, tweede lid, 21, tweede lid, en 43, eerste lid, van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (Landsbesluit register en klachtenregeling kinderopvangcentra)

Kenmerk: RvA 53-22

Ingekomen: 28-06-2022 | Datum vastgesteld: 20-7-2022

Vastgesteld

Ontwerp-Algemene Binnentredingsverordening

Kenmerk: RvA 52-22

Ingekomen: 23-06-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9a, eerste lid, van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44) (Landsbesluit bestuurlijke handhaving beperking tabaksproducten)

Kenmerk: RvA 51-22

Ingekomen: 21-06-2022 | Datum vastgesteld: 1-7-2022

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regeling voor Nederland en Aruba tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een passantenregeling ter zake van erf- en schenkbelasting en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Belastingregeling Nederland Aruba)

Kenmerk: RvA 50-22

Ingekomen: 16-06-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34)

Kenmerk: RvA 47-22

Ingekomen: 03-06-2022 | Datum vastgesteld: 21-6-2022

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top