Alle adviezen

Nota van wijziging op de ontwerp-landsverordening houdende nadere regels inzake de samenstelling, inrichting en taken van de Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies 20..)

Kenmerk: RvA 43-22

Ingekomen: 18-05-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (redactionele verbeteringen)

Kenmerk: RvA 38-22

Ingekomen: 06-05-2022 | Datum vastgesteld: 18-5-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 37-22

Ingekomen: 06-05-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) (Bijzonder besluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 2022)

Kenmerk: RvA 28-22

Ingekomen: 01-04-2022 | Datum vastgesteld: 13-4-2022

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110) (nieuwe regels inzake restzetels)

Kenmerk: RvA 25-22

Ingekomen: 23-03-2022 | Datum vastgesteld: 18-5-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van de uitgaven en ontvangsten van het Tourism Product Enhancement Fund voor de dienstjaren 2020 en 2021

Kenmerk: RvA 22-22

Ingekomen: 17-03-2022 | Datum vastgesteld: 4-5-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 21-22

Ingekomen: 17-03-2022 | Datum vastgesteld: 30-3-2022 | Datum publicatie: 3-5-2022

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 16-22

Ingekomen: 23-02-2022 | Datum vastgesteld: 3-3-2022 | Datum publicatie: 3-5-2022

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top