Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (toevoeging mogelijkheid unieke QR-codes op de stemoproepingskaarten)

Kenmerk: RvA 57-21

Ingekomen: 07-06-2021 | Datum vastgesteld: 09-06-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (herstel geneesmiddelenlijst in Bijlage A)

Kenmerk: RvA 54-21

Ingekomen: 27-05-2021

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (uitbreiding stemdistricten en verwerking nieuwe straatnamen)

Kenmerk: RvA 52-21

Ingekomen: 26-05-2021 | Datum vastgesteld: 2-6-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit wettelijke rente (AB 2002 no. 36)

Kenmerk: RvA 51-21

Ingekomen: 26-05-2021 | Datum vastgesteld: 4-6-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6c, derde lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) (vereisten verzoek toestemming toepassig bijzondere inlichtingenmiddelen)

Kenmerk: RvA 49-21

Ingekomen: 25-05-2021

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit gezagsregister (AB 2002 no. 22)

Kenmerk: RvA 48-21

Ingekomen: 20-05-2021 | Datum vastgesteld: 26-5-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30)

Kenmerk: RvA 33-21

Ingekomen: 12-04-2021 | Datum vastgesteld: 21-4-2021 | Datum publicatie: 17-5-2021

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers en ministers (Landsverordening integriteit ministers)

Kenmerk: RvA 32-21

Ingekomen: 12-04-2021 | Datum vastgesteld: 26-5-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit burgerlijke stand (AB 2002 no. 30)

Kenmerk: RvA 29-21

Ingekomen: 30-03-2021 | Datum vastgesteld: 28-4-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top