Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende regels over de bescherming van de digitale veiligheid, het signaleren van terrorismedreigingen, de bestrijding van interregionale en internationale criminaliteit, het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen, alsmede over het beheer en de organisatie van het met deze werkzaamheden belaste overheidsonderdeel (Landsverordening terrorismebestrijding, veiligheid en INTERPOL)

Kenmerk: RvA 111-22

Ingekomen: 15-11-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit invoervergunning goederen (AB 1991 no. GT 18) (actualisering pakket gereguleerde basis producten)

Kenmerk: RvA 108-22

Ingekomen: 09-11-2022

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) (Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel)

Kenmerk: RvA 106-22

Ingekomen: 03-11-2022

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116)

Kenmerk: RvA 103-22

Ingekomen: 26-10-2022 | Datum vastgesteld: 2-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening Ombudsman(AB 2020 no. 145) (bepalingen inzake de benoeming en de taak van de Ombudsman)

Kenmerk: RvA 102-22

Ingekomen: 26-10-2022 | Datum vastgesteld: 11-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 101-22

Ingekomen: 21-10-2022 | Datum vastgesteld: 2-11-2022 | Datum publicatie: 21-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Toerisme en Volksgezondheid tot het aangaan namens het Land van een overeenkomst van dading met Tofanneli and Associates Inc.

Kenmerk: RvA 100-22

Ingekomen: 20-10-2022 | Datum vastgesteld: 11-11-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba in verband met de reparatie van een aantal omissies die daarin terecht zijn gekomen en het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen (reparatie BWA en Rv)

Kenmerk: RvA 99-22

Ingekomen: 20-10-2022 | Datum vastgesteld: 11-11-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 46 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit risicobeheer en -paragraaf Land)

Kenmerk: RvA 98-22

Ingekomen: 20-10-2022

In behandeling

Ontwerp-Vergunningsaanvragebesluit

Kenmerk: RvA 97-22

Ingekomen: 18-10-2022

In behandeling

Zoek een advies

Scroll To Top