Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende de instelling van een publiekrechtelijke organisatie ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van bepaalde wettelijke regelingen op het gebied van het volksgezondheid en hygiene en tot aanpassing in dat kader van de desbetreffende landsverordeningen (Landsverordening instelling Aruba Quality and Hospitality Authority)

Kenmerk: RvA 33-24

Ingekomen: 06-06-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit compensatietoeslagen overheidspersoneel (voortzetting vast bedrag compensatietoeslagen)

Kenmerk: RvA 32-24

Ingekomen: 28-05-2024 | Datum vastgesteld: 6-6-2024

Vastgesteld

Voorlichting ex artikel 25, onderdeel a, Landsverordening Raad van Advies (AB 2022 no. 137) inzake de inrichting van de overheidsorganisatie

Kenmerk: RvA 25-24

Ingekomen: 08-05-2024 | Datum vastgesteld: 25-4-2024 | Datum publicatie: 17-5-2024

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van diverse landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de aansluiting aan het Wetboek van Strafvordering en het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit Wetboek van Strafvordering)

Kenmerk: RvA 28-24

Ingekomen: 02-05-2024 | Datum vastgesteld: 24-5-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels over de schriftelijke mededeling van rechten ten behoeve van aangehouden verdachten (Landsbesluit mededeling van rechten in strafzaken)

Kenmerk: RvA 27-24

Ingekomen: 02-05-2024 | Datum vastgesteld: 24-5-2024

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren en de Landsverordening ziekteverzekering strekkende tot het moderniseren van het zwangerschap-, bevallings- en geboorteverlof (Landsverordening modernisering ouderschapsverlof Aruba)

Kenmerk: RvA 22-24

Ingekomen: 17-04-2024 | Datum vastgesteld: 12-6-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit ter beeindiging van een geschil met mevrouw L.M. Angela

Kenmerk: RvA 21-24

Ingekomen: 04-04-2024 | Datum vastgesteld: 18-4-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening politie (regeling toelating en werkzaamheden andere personen in cameratoezichtruimten)

Kenmerk: RvA 15-24

Ingekomen: 05-03-2024 | Datum vastgesteld: 27-3-2024 | Datum publicatie: 11-6-2024

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top