Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanvulling van Bijlage I en Bijlage II van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes in verband betreffende de vermeldingen voor Guatemala alsmede ten aanzien van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad

Kenmerk: RvA 23-24

Ingekomen: 23-04-2024

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren en de Landsverordening ziekteverzekering strekkende tot het moderniseren van het zwangerschap-, bevallings- en geboorteverlof (Landsverordening modernisering ouderschapsverlof Aruba)

Kenmerk: RvA 22-24

Ingekomen: 17-04-2024

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit ter beeindiging van een geschil met mevrouw L.M. Angela

Kenmerk: RvA 21-24

Ingekomen: 04-04-2024 | Datum vastgesteld: 18-4-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening politie (regeling toelating en werkzaamheden andere personen in cameratoezichtruimten)

Kenmerk: RvA 15-24

Ingekomen: 05-03-2024 | Datum vastgesteld: 27-3-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Sanctiebesluit cyberaanvallen in verband met de invoeging van een humanitaire vrijstelling en tot wijziging van het Sanctiebesluit mensenrechtenschendingen en het Sanctiebesluit chemische wapens

Kenmerk: RvA 14-24

Ingekomen: 08-02-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes in verband met de invoeging van een humanitaire vrijstelling en tot aanvulling van Bijlage I betreffende de vermeldingen voor Sudan en Niger

Kenmerk: RvA 12-24

Ingekomen: 08-02-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Sanctiebesluit Iran

Kenmerk: RvA 04-24

Ingekomen: 31-01-2024 | Datum vastgesteld: 26-2-2024 | Datum publicatie: 3-4-2024

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel

Kenmerk: RvA 02-24

Ingekomen: 18-01-2024 | Datum vastgesteld: 8-2-2024 | Datum publicatie: 3-4-2024

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top