Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 46 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit risicobeheer en -paragraaf Land)

Kenmerk: RvA 98-22

Ingekomen: 20-10-2022 | Datum vastgesteld: 30-11-2022

Vastgesteld

Ontwerp-Vergunningsaanvragebesluit

Kenmerk: RvA 97-22

Ingekomen: 18-10-2022 | Datum vastgesteld: 14-12-2022

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2023

Kenmerk: RvA 91-22

Ingekomen: 12-10-2022 | Datum vastgesteld: 19-10-2022 | Datum publicatie: 9-11-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43 van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit modellen jaarrekening Land)

Kenmerk: RvA 90-22

Ingekomen: 10-10-2022 | Datum vastgesteld: 6-12-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Handelsregisterbesluit (registratie uiteindelijk belanghebbenden)

Kenmerk: RvA 87-22

Ingekomen: 06-10-2022 | Datum vastgesteld: 23-11-2022 | Datum publicatie: 20-1-2023

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top