Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 13-21

Ingekomen: 11-02-2021 | Datum vastgesteld: 03-03-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (aanscherping bestrijding terrorisme en aanbrengen van noodzakelijk aanpassingen)

Kenmerk: RvA 11-21

Ingekomen: 08-02-2021 | Datum vastgesteld: 28-4-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, tweede, derde en vierde lid, artikel 7, tweede lid, onderdelen a en b, en vierde lid, artikel 21, eerste lid, onderdeel a, en artikel 52, eerste en tweede lid van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73) (Landsbesluit eisen tandheelkundige beroepsgroepen)

Kenmerk: RvA 07-21

Ingekomen: 19-01-2021 | Datum vastgesteld: 03-03-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (invoering taakstrafverbod, verhoging strafmaxima en aanbrengen van noodzakelijk aanpassingen)

Kenmerk: RvA 06-21

Ingekomen: 13-01-2021 | Datum vastgesteld: 31-03-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere ambtelijke pensioengrondslag (AB 2003 no.84)

Kenmerk: RvA 05-21

Ingekomen: 13-01-2021 | Datum vastgesteld: 10-02-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) (optimalisering rechtsbescherming en aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen)

Kenmerk: RvA 04-21

Ingekomen: 13-01-2021 | Datum vastgesteld: 17-02-2021

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

Kenmerk: RvA 03-21

Ingekomen: 11-01-2021 | Datum vastgesteld: 10-03-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top