Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie)

Kenmerk: RvA 61-23

Ingekomen: 18-09-2023 | Datum vastgesteld: 25-10-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening normering topinkomens (technische wijzigingen)

Kenmerk: RvA 60-23

Ingekomen: 18-09-2023 | Datum vastgesteld: 19-10-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 56-23

Ingekomen: 01-09-2023 | Datum vastgesteld: 13-9-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 51-23

Ingekomen: 24-08-2023 | Datum vastgesteld: 13-9-2023 | Datum publicatie: 10-11-2023

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot verruiming van de invulplicht van de ED-kaart tot de passagiers die in Aruba rechtmatig verblijf hebben

Kenmerk: RvA 47-23

Ingekomen: 01-08-2023 | Datum vastgesteld: 13-9-2023

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (opname nieuwe begrotingsnormen)

Kenmerk: RvA 45-23

Ingekomen: 19-07-2023 | Datum vastgesteld: 16-8-2023 | Datum publicatie: 1-12-2023

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024

Kenmerk: RvA 44-23

Ingekomen: 14-07-2023 | Datum vastgesteld: 2-8-2024 | Datum publicatie: 21-9-2023

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top