Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30)

Kenmerk: RvA 33-21

Ingekomen: 12-04-2021 | Datum vastgesteld: 21-4-2021 | Datum publicatie: 17-5-2021

Gepubliceerd
Download advies

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers en ministers (Landsverordening integriteit ministers)

Kenmerk: RvA 32-21

Ingekomen: 12-04-2021 | Datum vastgesteld: 26-5-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5)

Kenmerk: RvA 28-21

Ingekomen: 31-03-2021 | Datum vastgesteld: 13-4-2021 | Datum publicatie: 17-6-2021

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit burgerlijke stand (AB 2002 no. 30)

Kenmerk: RvA 29-21

Ingekomen: 30-03-2021 | Datum vastgesteld: 28-4-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) (invoering depositogarantiestelsel)

Kenmerk: RvA 26-21

Ingekomen: 22-03-2021 | Datum vastgesteld: 19-05-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021 no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen)

Kenmerk: RvA 25-21

Ingekomen: 22-03-2021 | Datum vastgesteld: 01-04-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) en tot wijziging van het Visserijbesluit (AB 1993 no. 15) (nieuwe voorschriften gebruik onderwaterjachtmiddelen)

Kenmerk: RvA 19-21

Ingekomen: 24-02-2021 | Datum vastgesteld: 07-04-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 14-21

Ingekomen: 11-02-2021 | Datum vastgesteld: 10-03-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 13-21

Ingekomen: 11-02-2021 | Datum vastgesteld: 03-03-2021

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top