Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de heffing en inning van retributies door de met de uitvoering van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) belaste ambtelijke diensten (Retributiebesluit DIMAS)

Kenmerk: RvA 70-21

Ingekomen: 20-07-2021 | Datum vastgesteld: 18-8-2021

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Personenvervoer (AB 1995 no. GT 23)

Kenmerk: RvA 61-21

Ingekomen: 16-06-2021 | Datum geretourneerd: 21-7-2021

Geretourneerd

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het interim-landsbesluit prioritaire sanctie-regimes

Kenmerk: RvA 59-21

Ingekomen: 11-06-2021 | Datum vastgesteld: 28-7-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit wettelijke rente (AB 2002 no. 36)

Kenmerk: RvA 51-21

Ingekomen: 26-05-2021 | Datum vastgesteld: 4-6-2021

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit gezagsregister (AB 2002 no. 22)

Kenmerk: RvA 48-21

Ingekomen: 20-05-2021 | Datum vastgesteld: 26-5-2021 | Datum publicatie: 13-9-2021

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top