Alle adviezen

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 15-22

Ingekomen: 23-02-2022 | Datum vastgesteld: 3-3-2022 | Datum publicatie: 3-5-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de invoering van eigen bijdragen voor het geldigmaken van de aanspraak op een aantal verstrekkingen en tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) in verband met de inperking van de aanspraak van verzekerden op geneesmiddelen ten laste van het Algemeen Fonds Ziektekosten

Kenmerk: RvA 14-22

Ingekomen: 22-02-2022 | Datum vastgesteld: 30-3-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de Luchtvaartongevallenregeling (AB 1995 no. 72)

Kenmerk: RvA 13-22

Ingekomen: 22-02-2022 | Datum vastgesteld: 13-4-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) (herformulering definitie carnavalsmaandag)

Kenmerk: RvA 09-22

Ingekomen: 08-02-2022 | Datum vastgesteld: 16-2-2022 | Datum publicatie: 1-4-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 47a, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) (Landsbesluit depositogarantiestelsel)

Kenmerk: RvA 07-22

Ingekomen: 31-01-2022 | Datum vastgesteld: 17-3-2022

Vastgesteld

Advies ex artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies inzake ontwerp-Aanwijzingen voor de regelgeving

Kenmerk: RvA 05-22

Ingekomen: 12-01-2022 | Datum vastgesteld: 17-3-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 04-22

Ingekomen: 06-01-2022 | Datum vastgesteld: 27-1-2022 | Datum publicatie: 23-2-2022

Gepubliceerd
Download advies

Advies ex artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies inzake een aanvullende Nederlandse voorwaarde voor het verkrijgen van liquiditeitssteun en afwijking van het financieringssaldo op basis van artikel 23 van de Landsverordening Aruba financieel toezicht

Kenmerk: RvA 123-21

Ingekomen: 21-12-2021 | Datum vastgesteld: 13-1-2022

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top