Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 23, zesde lid, en 27, tweede lid, van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (Landsbesluit bestuurlijke handhaving voorschriften kinderopvang)

Kenmerk: RvA 54-22

Ingekomen: 28-06-2022 | Datum vastgesteld: 20-7-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 8, tweede lid, 21, tweede lid, en 43, eerste lid, van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (Landsbesluit register en klachtenregeling kinderopvangcentra)

Kenmerk: RvA 53-22

Ingekomen: 28-06-2022 | Datum vastgesteld: 20-7-2022

Vastgesteld

Ontwerp-Algemene Binnentredingsverordening

Kenmerk: RvA 52-22

Ingekomen: 23-06-2022 | Datum vastgesteld: 31-8-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9a, eerste lid, van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44) (Landsbesluit bestuurlijke handhaving beperking tabaksproducten)

Kenmerk: RvA 51-22

Ingekomen: 21-06-2022 | Datum vastgesteld: 1-7-2022

Vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende regeling voor Nederland en Aruba tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een passantenregeling ter zake van erf- en schenkbelasting en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Belastingregeling Nederland Aruba)

Kenmerk: RvA 50-22

Ingekomen: 16-06-2022 | Datum vastgesteld: 22-8-2022

Vastgesteld

Nota van wijziging op de ontwerp-landsverordening houdende nadere regels inzake de samenstelling, inrichting en taken van de Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies 20..)

Kenmerk: RvA 43-22

Ingekomen: 18-05-2022 | Datum vastgesteld: 1-6-2022

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (redactionele verbeteringen)

Kenmerk: RvA 38-22

Ingekomen: 06-05-2022 | Datum vastgesteld: 18-5-2022 | Datum publicatie: 9-6-2022

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2022

Kenmerk: RvA 37-22

Ingekomen: 06-05-2022 | Datum vastgesteld: 1-6-2022 | Datum publicatie: 8-9-2022

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top