Bon Bini – Welkom


v.l.n.r. staande: mr. J.P. (Hans) Ruiter, drs. M.M. (Marion) Agunbero, mr. E.H.J. (Eugene) Martis, drs. C. (Rik) Timmer
v.l.n.r. zittende: mr. drs. A.R. (Angelique) Peterson, mr. D.G. (David) Kock, mr. A. (Albert) Braamskamp

Al meer dan 35 jaar vervult de Raad van Advies van Aruba zijn rol als wetgevingsadviseur in hoogste en laatste instantie ter waarborging van deugdelijke en rechtmatige wetgeving. Dit gebeurt op een onpartijdige en onafhankelijke wijze in nauwe samenwerking met alle partners in het wetgevingsproces.

Met vijf leden en een ambtelijke ondersteuning van 6 medewerkers bij het Wetenschappelijk Bureau is de Raad bescheiden van omvang. Niettemin is hij in de afgelopen jaren in staat gebleken om de vaak complexe ontwerpen van wetgeving op een gedegen en deskundige wijze te behandelen. Hiervan doet de Raad verslag in zijn jaarverslag dat u ook op deze website kunt raadplegen.

Gemiddeld ontvangt de Raad 45 adviesverzoeken per jaar en worden vrijwel evenveel adviezen per jaar uitgebracht. Op deze website vindt u informatie over hoe de Raad hierbij te werk gaat, welk wettelijk kader leidinggevend is en hoe de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad worden gewaarborgd. Ook kunt u lezen welke adviesverzoeken de Raad in behandeling heeft en welke adviezen zijn uitgebracht.

Zoek een advies

Scroll To Top