Bon Bini

Geachte bezoeker,

In een artikel van ‘The Economist’ van 1 maart 2014 stelt men: ‘Democracy was the most successful political idea of the 20th century.’ Volgens de auteur is het erg gemakkelijk om te begrijpen hoe dit komt. Democratieën zijn over het algemeen rijker dan ondemocratische landen; democratische landen gaan over het algemeen minder op oorlogspad en geven beter weerstand tegen corruptie.

Toch is democratie meer dan het op gezette tijden uitbrengen van je stem. Democratie houdt ook in dat mensen worden betrokken bij voor hen belangrijke besluiten: voorafgaand aan het nemen van die besluiten en na afloop, als zij bezwaar en beroep kunnen instellen tegen de genomen besluiten. In een democratisch land hoort men de fundamentele vrijheden van meningsuiting, van vereniging en vergadering e.a. te eerbiedigen. Daarnaast horen de rechten van minderheden in een democratie geëerbiedigd te worden. De overheid dient de fundamentele rechten en vrijheden van haar burgers te waarborgen. Democratie en rechtsstaat gaan dan ook samen. Democratie zonder rechtsstaat kan ontaarden in tirannie.

Controlemechanismen spelen in een democratische rechtsstaat een essentiële rol. Belangrijke controle mechanismen in ons land zijn de Hoge Colleges van Staat; het Parlement, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de hopelijk binnenkort in te stellen Ombudsman.

Raad van Advies

Frits Goedgedrag
Voorzitter Raad van Advies Aruba

Zoek een advies

Scroll To Top