Zesde Koninkrijksradenoverleg

Datum: 19-10-2015

19 oktober 2015 – Op 9 oktober 2015 vond het zesde Koninkrijksradenoverleg plaats te Curaçao. Aan dit overleg, dat tweejaarlijks plaatsvindt, werd deelgenomen door de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Raad van State.

Op donderdag 8 oktober werd afgetrapt met een forumdiscussie met als titel ‘De veranderende rol van Hoge Colleges van staat en andere vaste adviescolleges’. Dit onderwerp werd ingeleid door mr. Jakob Wit (rechter in het Constitutioneel Hof van Sint Maarten) en mr. Stanley Betrian.

Naast de vaste onderwerpen ‘de stand van het land’ en de ‘staat van de Raad’ zijn tijdens het radenoverleg verschillende onderwerpen behandeld waarmee de adviesraden binnen het Koninkrijk worden geconfronteerd. Zo is gesproken over de gehoudenheid van de regering en Staten om in te gaan op een advies van een adviesraad; een onderwerp ingebracht door de Raad van Advies Curaçao. Op verzoek van de Raad van advies van Sint Maarten werd gesproken over het onderwerp ‘Moraliteit, Integriteit en Corruptie’, waarna door de Raad van Advies van Aruba ‘Financieel toezicht: nu en in de toekomst’ aan de orde werd gesteld. De Raad van State besloot het radenoverleg met een inleiding over deugdelijkheid van bestuur en de rol van de verschillende adviesraden bij de waarborging daarvan.

De gespreksonderwerpen hebben waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd. Tevens is de wil en de mogelijkheid tot samenwerking tussen de verschillende adviesraden herbevestigd. De Raad van Advies Aruba is de Raad van advies van Curaçao erkentelijk voor de goede organisatie van het overleg en hoopt de deelnemende adviesraden over twee jaar te mogen verwelkomen in Aruba.

De zijdens Aruba gehouden inleidingen zijn hier na te lezen:

Staat van de Raad – mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies

Stand van het Land – drs. M.M. Agunbero

Financieel toezicht in Aruba – mr. D. Kock

Scroll To Top