Publicatie Jaarverslag 2022

Datum: 24-04-2023

Oranjestad – Op 20 april boden de Voorzitter, mr. David Kock en de Secretaris, mr. Albert Braamskamp van de Raad van Advies het Jaarverslag 2022 van de Raad aan aan de Minister President.  Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

In zijn voorwoord bij het jaarverslag 2022 wijst de Voorzitter op de noodzaak om ondanks het economisch herstel in 2022 de noodzakelijke hervormingen zoals o.a. neergelegd in het in het in 2020 uitgebrachte rapport Repositioning Our Sails en het Landspakket door te voeren. In dit kader wordt met het thema van het jaarverslag dat dit keer de titel draagt Een Perfecte Storm, Laveren in een vergrijzingsgolf speciale aandacht besteedt aan het vergrijzingsproces dat mede als gevolg van de COVID pandemie de afgelopen jaren verder geaccelereerd is en steeds urgenter wordt.

Wie meer wil lezen over de positie en rol van en werkzaamheden van de Raad in 2022, kan het Jaarverslag 2022 vinden op de website van de Raad: www.rva.aw

Scroll To Top