Publicatie Jaarverslag 2021

Datum: 06-04-2022

Oranjestad – Op 28 maart 2022 heeft de Raa van Advies het verslag van de werkzaamheden van de Raad over het jaar 2021 aangeboden aan de Minister-President. Het jaarverslag 2021 is te raadplegen op de website van de Raad.

Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

Als thema voor het jaarverslag is dit keer gekozen voor een bespreking van de kansen en uitdagingen die de voorstellen van Rijkswet COHO en RAft Aruba  bieden. De Raad spoort de regering, de volksvertegenwoordiging en overige stakeholders aan de geboden kansen te benutten en de uitdagingen op een proactieve wijze tegemoet te treden.

Wie meer wil lezen over bovengenoemde thema’s en de werkzaamheden van de Raad in 2021, kan het Jaarverslag 2021 vinden op de website van de Raad; www.rva.aw.

Scroll To Top