Publicatie Jaarverslag 2020

Datum: 12-03-2021

Oranjestad – Op 12 maart 2021 bracht de Raad van Advies het verslag van de werkzaamheden van de Raad over het jaar 2020 uit. Vanaf heden is het jaarverslag 2020 door iedereen te raadplegen op de website van de Raad.

 Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. In zijn voorwoord (januari 2021) reflecteert de Voorzitter van de Raad op de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan op de wereld, het Koninkrijk der Nederlanden en Aruba. Naast de weerstand en (soms) het verzet die de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus wereldwijd bij burgers oproept, constateert de Voorzitter dat er thans ook momentum bestaat voor het realiseren van Sustainable Development Goals met name op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Met het thema van het jaarverslag ‘rechtswaarborgen in een tijd van pandemie’ geeft de Raad een beschouwing over de grondwettelijke grenzen van noodwetgeving. De vraag die hierbij centraal staat is of en in hoeverre in een rechtstatelijke context de grondrechten van burgers door middel van noodwetgeving kunnen worden ingeperkt. De Raad is van mening dat bij het voortduren van een bijzondere situatie waarbij bijzondere bevoegdheden voor een langere periode worden uitgeoefend, deze dienen te worden voorzien van een robuustere wettelijke basis en met meer waarborgen omkleed moeten te worden.

Tenslotte is gemeend, gezien de bezuinigingen die overheidsbreed noodzakelijk zijn ter bestrijding van de COVID-19 crisis, de vormgeving van het jaarverslag 2020 sober te houden.

Wie meer wil lezen over bovengenoemde thema’s, de werkzaamheden van de Raad in 2020, kan het Jaarverslag 2020 vinden op de website van de Raad; www.rva.aw.

Scroll To Top