Publicatie Jaarverslag 2019

Datum: 26-05-2020

Oranjestad – Op 1 april jl. bracht de Raad van Advies het verslag van de werkzaamheden van de Raad over het jaar 2019 uit. In voorgaande jaren werd dit verslag persoonlijk door de Voorzitter en Secretaris van de Raad aan de Minister-President aangeboden en vervolgens openbaar gemaakt. Door de de gevolgen van  de CODID19-crisis moest de Raad dit jaar voor een andere aanpak kiezen. Na aanbieding van het jaarverslag aan de Gouverneur en Minister-President is het vanaf heden door iedereen te raadplegen op de vernieuwde website van de Raad. 

 

Jaarverslag

Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. In zijn voorwoord (januari 2020) spreekt de Voorzitter van de Raad de hoop uit dat de instelling van de langverwachte Ombudsman, de daadwerkelijke vereenvoudiging van het belastingstelsel; de structurele inventarisatie van de taken van het Land en de vaststelling van een nieuwe Landsverordening Raad van Advies 2020 (een proces dat in 2007 aanving) in 2020 een realiteit zullen worden.

Met het thema van het jaarverslag ‘Integriteit en Democratische Volwassenheid; op de drempel van het derde decennium’ blikt de Raad terug op het decennium dat achter ons ligt en kijkt het vooruit naar de weg die nog voor ons ligt. Als jong land op weg naar democratische volwassenheid is het ruim dertig jaar na het ingaan van de Status Aparte, een opportuun moment een pas op de plaats te maken, onze locatie te bepalen en wellicht onze koers bij te stellen. Met het thema voor het jaarverslag hoopt de Raad een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over mogelijke koerswijzingen.

Foto’s in het jaarverslag

Voor de illustratie van het jaarverslag heeft de Raad dit keer gekozen voor de  prachtige muurschilderingen en andere kunstuitingen die nu in de voornaamste straten in hartje San Nicolas te bewonderen zijn. De Raad ondersteunt de wens van de regering om San Nicolas aan te wijzen als de culturele hoofdstad van Aruba; een mooie manier om het cultuurhistorisch belang van San Nicolas te benadrukken.

Nieuwe huisstijlen vernieuwde website

Anticiperend op de nieuwe Landsverordening Raad van Advies 2020 heeft de Raad met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe modernere huisstijl ingevoerd die terug te vinden is in de adviezen van de Raad en de vernieuwde website. Bij de vormgeving is gekozen voor een visuele weergave van het streven van de Raad om in zijn advisering alle invalshoeken te belichten en de waarden die de Raad karakteriseren; rechtlijnigheid en standvastigheid.

COVID-19 crisis

Sinds de afronding van het jaarverslag in januari heeft Aruba te kampen met een ernstige sociaaleconomische crisis als gevolg van de mondiale COVID-19 pandemie. Ter ondersteuning van het proces om zo snel mogelijk de economische bedrijvigheid op gang te brengen en daarmee de sociaal maatschappelijke schade te beperken, heeft de Raad besloten eerder gedane aanbevelingen om tot een veerkrachtig en duurzaam sociaaleconomisch model te komen op samenvattende wijze en in de vorm van een serie adviezen uit eigen beweging (o.g.v. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies) uit te brengen. In het totaal zal de Raad (vooralsnog) 4 separate thema-adviezen uitbrengen t.w. over 1. het belastingstelsel; 2. de gezondheidszorg 3. de overheidsorganisatie en het ondernemingsklimaat en 4. het sociale zekerheidsstelsel. Na aanbieding aan de regering zullen deze adviezen op de website van de Raad gepubliceerd worden. (De eerste 2 genoemde adviezen zijn reeds op de website van de Raad geplaatst.)

Wie meer wil lezen over bovengenoemde thema’s, de werkzaamheden van de Raad in 2019 en de unieke foto’s wil bekijken, kan het Jaarverslag 2019 vinden op de website van de Raad; www.rva.aw.

 

Scroll To Top