Publicatie Jaarverslag 2014

Datum: 08-05-2015

O’stad –De Raad van Advies maakt hierbij bekend de publicatie van zijn Jaarverslag 2014. Het thema van het Jaarverslag 2014 is de openbare financiën van Aruba. In dit thema pleit de Raad voor een bredere en sterkere rol ten aanzien van de openbare financiën. In verband hiermee wordt nader ingegaan op onder meer de toetsingscriteria van de Landsbegroting, het onderzoek naar de Landsbegroting 2014, de juridische beoordeling van het Koninklijk Besluit waarbij een aanwijzing werd gegeven aan de Gouverneur, de noodzakelijkheid van een nieuw adviesorgaan (de ‘fiscal council’) en de mogelijkheid van een tweede toetsing door de Raad als onafhankelijke begrotingsautoriteit.

Scroll To Top