Masterclass omgevingsrecht

Datum: 28-10-2019

ORANJESTAD – Op 21, 22 en 23 oktober organiseerde de Academie voor Wetgeving in opdracht van de Raad van Advies de Masterclass ‘Omgevingsrecht’, waaraan werd deelgenomen door verschillende Arubaanse overheidsdiensten, alsmede vertegenwoordigers van de Raad van Advies Sint-Maarten, de Dienst Milieu & Natuurbeheer uit Curaçao, de Stichting Parke Nacional Aruba en de Serlimar.

In deze Masterclass is ingegaan op verschillende onderdelen van het omgevingsrecht, welke wetgeving thans van toepassing is, waarbij niet alleen de Arubaanse wetgeving in ogenschouw werd genomen, maar ook de wetgeving, die in Nederland en de BES-eilanden van kracht is. Tenslotte werd besproken welke regelgeving met betrekking tot het beheer van de fysieke leefomgeving wordt gemist en de wenselijkheid van het tot stand brengen daarvan.

Als docent tijdens deze Masterclass traden op de heer prof. mr. dr. Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, de heer prof. mr. dr. Michiel Heldeweg, hoogleraar Law, Governance en Technology aan de Universiteit Twente en de heer ir. Gisbert Boekhoudt, directeur Directie Natuur & Milieu, Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.

De Raad hoopt met deze Masterclass een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het vergroten van de kennis op het gebied van omgevingsrecht en het verbeteren van de afstemming ervan tussen de verschillende betrokken instanties.

Scroll To Top