Geslaagd Koninkrijksradenoverleg op Aruba

Datum: 01-03-2018

Oranjestad – Om de twee jaar vindt er overleg plaats tussen de Raad van State en de Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op 23 februari jl. vond dit overleg plaats in Aruba. Het overleg zou oorspronkelijk al in oktober vorig jaar plaatsvinden, maar orkaan Irma noodzaakte tot uitstel.

In het ochtendgedeelte van het programma hebben de Raad van State en de drie Raden van Advies een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken in hun respectievelijke landen en de staat van hun Raad. In de middag werd onder leiding van prof. mr. Frank Kunneman van gedachten gewisseld over een zeer actueel en interessant thema: ‘De veranderende rol van de Raden van Advies en de Raad van State bij de openbare financiën en de implicaties hiervan voor de taak en werkwijze’. Het volgende Koninkrijksradenoverleg zal in september 2019 plaatsvinden in Nederland.

Aan het Koninkrijksradenoverleg werd deelgenomen door:

Namens de Raad van Advies van Aruba: mr. F.M.d.l.S. Goedgedrag, voorzitter, drs. C. Timmer, mr. D.G. Kock, drs. M.M. Agunbero en mr. E.H.J. Martis, leden, mw. mr. dr. H.A. van der Wal, secretaris en mr. A. Braamskamp, adjunct-secretaris.

Namens de Raad van State: mr. J.P.H. Donner, vice-president, drs. B.P. Vermeulen, lid, mw. mr. M.G.M. Schwengle, lid namens Aruba, mr. dr. R.K. Visser, secretaris en drs. R. van der Veer, raadsadviseur.

Namens de Raad van Advies Curaçao: mr. L.M. Dindial, ondervoorzitter, mw. drs. C. Alberto en mr. W.R. Flocker, leden en mw. mr. C.M. Raphaëla, secretaris.

Namens de Raad van Advies Sint Maarten: mw. mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon, vice-voorzitter,
G.R. Bergman, lid, M.L. Alexander en mw. P.M. Philips, buitengewoon leden en mr. A.G. Baly, secretaris.

Op de foto: de deelnemers aan het overleg en een impressie van de afsluitende receptive.

 

Scroll To Top