Raad kent nieuw lid

Datum: 28-03-2014

Oranjestad – Mevrouw mr. Mildred (Milly) G.M. Schwengle heeft op 21 maart 2014 de eed afgelegd in handen van Z.E. de Gouverneur van Aruba als nieuw lid van de Raad van Advies. Deze handeling vond plaats in het bijzijn van de voorzitter van de Raad van Advies mr. F.M. d.l.S. (Frits) Goedgedrag, de gewezen voorzitter mr. A.J. (Arie) Swaen, de secretaris van Raad van Advies mr. dr. Hellen A. van der Wal, de heer Jamal Mahawat Khan, partner van mr. Schwengle, en mr. Martijn Boelen, directeur van het Kabinet van de Gouverneur.

Mr. Schwengle is op Aruba een bekende advocaat, met twintig jaar ervaring en is met name gespecialiseerd op het gebied van vennootschapsrecht en ondernemingsrecht. Mevrouw Schwengle heeft haar meestertitel Nederlands Recht in 1989 behaald aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig: Radboud Universiteit) in Nederland. Zij heeft sindsdien verschillende post doctorale vakken behaald en heeft gedurende 2011-2012 een specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht gevolgd aan de Grotius Academie in Nederland.

Voordat mr. Schwengle toetrad tot het corps van de advocatuur in 1994, was zij van 1990 tot 1992 substituut officier van justitie en van 1992 tot 1994 plaatsvervangend griffier bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.

Mr. Schwengle heeft gedurende de afgelopen jaren verschillende nevenfuncties bekleed, zoals gastdocent aan de Universiteit van Aruba, lid van de RAIO selectiecommissie en bestuurslid van de stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba en de Fundacion Balansa Nobo. Daarnaast bekleedde zij gedurende vier jaren het decaanschap van de Orde van Advocaten.

Mr. Schwengle is thans advocaat-partner bij HBN-Law, met als werkterrein onder meer het bestuursrecht, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, financiering en zekerheden, het (internationale) contractenrecht, arbeidsrecht en de algemene civiele praktijk. Zij is lid van de raad van commissarissen van de AIB Bank N.V. en lid van de responsgroep van de leerstoel openbaar (behoorlijk) bestuur in kleine gemeenschappen, welke leerstoel door Z.E. de Gouverneur van Aruba is gedoneerd aan de Universiteit van Aruba.

Scroll To Top