Publicatie jaarverslag 2013

Datum: 18-03-2014

Oranjestad – De Raad van Advies heeft op 21 maart 2014 zijn jaarverslag over het dienstjaar 2013 gepubliceerd en het eerste exemplaar aangeboden aan Z.E. de Gouveneur van Aruba, de heer F.J. Refunjol. Het jaarverslag bevat niet alleen een overzicht van de werkzaamheden van de Raad, maar tevens een visie van de Raad van Advies op de openbare financiën van Aruba. Het Jaarverslag 2013 is voor een ieder beschikbaar gesteld via de website van de Raad: www.rva.aw.

Scroll To Top