Masterclass Openbare Financien

Datum: 25-10-2013

Oranjestad – De Raad van Advies heeft van 21 tot en met 24 oktober jl. in samenwerking met de Nederlandse Academie voor de Wetgeving een masterclass openbare financiën georganiseerd in Aruba. Deze masterclass werd speciaal ontwikkeld ten behoeve van de leden en ambtelijke staf van de Raad van Advies en de overige betrokken spelers in de begrotingscyclus van Aruba. In de masterclass werd aandacht besteed aan de belangrijkste aspecten van overheidsfinanciën waaronder de begrotingsnormen, de begrotingscyclus, het rechtmatigheidsonderzoek op de jaarcijfers en het toezicht op de begroting. De cursus vond plaats bij de Centrale Bank van Aruba en werd bijgewoond door veertig deelnemers van verschillende instanties waaronder de Staten, de Algemene Rekenkamer, de Centrale Accountantsdienst, Directie Financiën, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Raad van Advies van Sint Maarten en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De cursus werd verzorgd door de heren Gerard van Reijsen van de Directie Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën in Nederland en Michiel Becker van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. De masterclass zal in mei 2014 een vervolg krijgen. In dit tweede deel van de cursus zullen de openbare financiën dan onder meer vanuit een staatsrechtelijk kader nader worden bekeken.

Scroll To Top