Alle adviezen

Advies ex. Artikel 17, onderdeel b, van de Landsverordening Raad van Advies, betreffende de ontwerp-Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en herstel, ontwerp-Rijkswet Aruba financieel toezicht, en het ‘landspakket’ (onderlinge regeling)

Kenmerk: RvA 97-20

Ingekomen: 16-07-2020 | Datum vastgesteld: 24-07-2020

Vastgesteld

Ontwerp-besluit houdende regels betreffende het verstrekken van reisdocumenten (paspoortbesluit)

Kenmerk: RvA 96-20

Ingekomen: 14-07-2020 | Datum vastgesteld: 09-09-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot instelling van een begrotingsfonds ten behoeve van een slagvaardige en effectieve beheer van de door Nederland beschikbaar gestelde gelden in verband met de migrantenproblematiek van Venezuela

Kenmerk: RvA 95-20

Ingekomen: 14-07-2020 | Datum vastgesteld: 05-08-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44)

Kenmerk: RvA 87-20

Ingekomen: 29-06-2020 | Datum vastgesteld: 30-09-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen naar aanleiding van de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de in dat kader getroffen en nog te treffen maatregelen ter voorkoming van gevaar voor personen en goederen

Kenmerk: RvA 85-20

Ingekomen: 24-06-2020 | Datum vastgesteld: 07-08-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

Kenmerk: RvA 84-20

Ingekomen: 24-06-2020 | Datum vastgesteld: 01-07-2020 | Datum publicatie: 04-08-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

Kenmerk: RvA 78-20

Ingekomen: 17-06-2020 | Datum vastgesteld: 27-08-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) tot regeling van de medicinale cannabis, de productie van hennep voor geneeskundige en wetenschappelijke doelen en tot het aanbrengen van andere wijzigingen (regeling medicinale cannabis en telen hennep)

Kenmerk: RvA 79-20

Ingekomen: 17-06-2020 | Datum vastgesteld: 16-09-2020

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top