Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit regeling geldelijke overmakingen (AB 2011 no. 30)

Kenmerk: RvA 43-20

Ingekomen: 20-03-2020 | Datum vastgesteld: 06-04-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (invoering bestuurlijke handhaving)

Kenmerk: RvA 32-20

Ingekomen: 09-03-2020 | Datum vastgesteld: 01-04-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020

Kenmerk: RvA 27-20

Ingekomen: 02-03-2020 | Datum vastgesteld: 23-03-2020 | Datum publicatie: 03-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit wettelijke rente (AB 2002 no. 36)

Kenmerk: RvA 24-20

Ingekomen: 25-02-2020 | Datum vastgesteld: 19-03-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no. 68) (uitbreiding vrijstellingsgronden)

Kenmerk: RvA 23-20

Ingekomen: 25-02-2020 | Datum vastgesteld: 17-03-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020

Kenmerk: RvA 17-20

Ingekomen: 19-02-2020 | Datum vastgesteld: 25-03-2020 | Datum publicatie: 03-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1922 no. GT 11)

Kenmerk: RvA 11-20

Ingekomen: 31-01-2020 | Datum vastgesteld: 31-01-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Landsbesluit verbod in- en uitvoer goud Venezuela)

Kenmerk: RvA 10-20

Ingekomen: 30-01-2020 | Datum vastgesteld: 14-02-2020

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top