Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

Kenmerk: RvA 78-20

Ingekomen: 17-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) tot regeling van de medicinale cannabis, de productie van hennep voor geneeskundige en wetenschappelijke doelen en tot het aanbrengen van andere wijzigingen (regeling medicinale cannabis en telen hennep)

Kenmerk: RvA 79-20

Ingekomen: 17-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

Kenmerk: RvA 78-20

Ingekomen: 17-06-2020

In behandeling

Advies ex artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de overheidsorganisatie

Kenmerk: RvA 71-20

Ingekomen: 10-06-2020 | Datum vastgesteld: 10-06-2020 | Datum publicatie: 10-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Blenchi)

Kenmerk: RvA 69-20

Ingekomen: 01-06-2020 | Datum vastgesteld: 10-06-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

Kenmerk: RvA 65-20

Ingekomen: 25-05-2020 | Datum vastgesteld: 24-06-2020

Vastgesteld

Advies ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg

Kenmerk: RvA 60-20

Ingekomen: 20-05-2020 | Datum vastgesteld: 20-05-2020 | Datum publicatie: 26-05-2020

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top