Alle adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Blenchi)

Kenmerk: RvA 69-20

Ingekomen: 01-06-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

Kenmerk: RvA 65-20

Ingekomen: 25-05-2020

In behandeling

Advies ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg

Kenmerk: RvA 60-20

Ingekomen: 20-05-2020 | Datum vastgesteld: 20-05-2020 | Datum publicatie: 26-05-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening houdende tijdelijke regels ter versobering van de bezoldigingen, uitkeringen en toeslagen van ministers, ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede van periodieke vergoedingen van leden van bepaalde colleges in verband met de financiƫle gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid)

Kenmerk: RvA 61-20

Ingekomen: 20-05-2020 | Datum vastgesteld: 27-05-2020

Vastgesteld

Advies ex. artikel 17, onderdeel a, van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) inzake aanbevelingen ter verbetering van het belastingstelsel

Kenmerk: RvA 59-20

Ingekomen: 15-05-2020 | Datum vastgesteld: 15-05-2020 | Datum publicatie: 26-05-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening infectieziekten (AB 2019 no. 27) (invoeging COVID-19 in Groep A)

Kenmerk: RvA 52-20

Ingekomen: 29-04-2020 | Datum vastgesteld: 07-05-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende goedkeuring van een nieuw reglement van orde voor de ministerraad

Kenmerk: RvA 50-20

Ingekomen: 06-04-2020 | Datum vastgesteld: 08-04-2020 | Datum publicatie: 03-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen

Kenmerk: RvA 49-20

Ingekomen: 30-03-2020 | Datum vastgesteld: 28-05-2020 | Datum publicatie: 03-06-2020

Gepubliceerd
Download advies

Zoek een advies

Scroll To Top