Alle adviezen

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde minister voor het land aruba (Landsverordening integriteit Ministers en kandidaat-Ministers)

Kenmerk: RvA 138-20

Ingekomen: 27-10-2020

In behandeling

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba (Landsverordening integriteit Ministers en kandidaat-ministers)

Kenmerk: RvA 132-20

Ingekomen: 14-10-2020 | Datum geretourneerd: 26-10-2020

Geretourneerd

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 127-20

Ingekomen: 23-09-2020 | Datum vastgesteld: 07-10-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

Kenmerk: RvA 115-20

Ingekomen: 17-09-2020 | Datum geretourneerd: 27-10-2020

Geretourneerd

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (versobering positieve lijst AZV)

Kenmerk: RvA 114-20

Ingekomen: 16-09-2020 | Datum vastgesteld: 14-10-2020

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2021

Kenmerk: RvA 109-20

Ingekomen: 09-09-2020 | Datum vastgesteld: 07-10-2020

Vastgesteld

Ambtelijk concept-Rijkswet, houdende regels omtrent de instelling van het Orgaan voor hervorming en herstel Aruba (Rijkswet Orgaan voor hervorming en herstel)

Kenmerk: RvA 108-20

Ingekomen: 27-08-2020 | Datum vastgesteld: 14-10-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 51, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten LWTF)

Kenmerk: RvA 106-20

Ingekomen: 21-08-2020 | Datum vastgesteld: 16-09-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiele steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie)

Kenmerk: RvA 103-20

Ingekomen: 28-07-2020 | Datum vastgesteld: 02-09-2020

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba

Kenmerk: RvA 101-20

Ingekomen: 22-07-2020 | Datum vastgesteld: 09-09-2020

Vastgesteld

Zoek een advies

Scroll To Top