Alle adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33)

Kenmerk: RvA 162-20

Ingekomen: 25-11-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

Kenmerk: RvA 161-20

Ingekomen: 25-11-2020

In behandeling

Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiele steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling)

Kenmerk: RvA 157-20

Ingekomen: 19-11-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14)

Kenmerk: RvA 156-20

Ingekomen: 19-11-2020 | Datum vastgesteld: 25-11-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten (AB 2020 no. 86)

Kenmerk: RvA 149-20

Ingekomen: 17-11-2020 | Datum vastgesteld: 25-11-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33), de Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15), de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) en de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75)

Kenmerk: RvA 146-20

Ingekomen: 13-11-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 243d, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) (Landsbesluit meldcode kindermishandeling)

Kenmerk: RvA 145-20

Ingekomen: 10-11-2020 | Datum vastgesteld: 02-12-2020

Vastgesteld

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2005 no. 34) in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding (bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)

Kenmerk: RvA 144-20

Ingekomen: 05-11-2020

In behandeling

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)

Kenmerk: RvA 143-20

Ingekomen: 05-11-2020 | Datum vastgesteld: 02-12-2020

Vastgesteld

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde minister voor het land aruba (Landsverordening integriteit Ministers en kandidaat-Ministers)

Kenmerk: RvA 138-20

Ingekomen: 27-10-2020 | Datum geretourneerd: 04-11-2020

Geretourneerd

Zoek een advies

Scroll To Top